Еуро Електрика е специјализирана трговска фирма која од 1995 год. се занимава со областа на:

 

1. Електроинсталациони материјали
2. Нисконапонски и високонапонски кабли и нивна додатна опрема
3. Опрема за внатрешно и надворешно осветлување на објекти и улици
4. Машини и опрема за одржување на градини и зеленила
5. Опрема за инcталирање на громобрани

 

Еуро Електрика е официјален дистрибутер за Gewiss за Македонија