Euro Elektrika është firmë tregëtare qe nga viti 1995, e specializuar në lëmin:

 

1. Materialeve elektroinstaluese
2. Kabllove të tensionit të ulët dhe të lartë,si dhe pajisjeve shtesë të tyre
3. Pajisjeve për ndriçim të brendshëm dhe të jashtëm të objekteve dhe rrugëve
4. Makinave dhe pajisjeve për mirëmbajtjen e kopshteve-gjelbrimeve
5. Pajisjeve për instalim të rufepritësit

 

Euro Elektrika eshte distributor oficial i Gewiss – it per Maqedoni